Ubuntu Plus

PROCEDIMENTS BÀSICS

1 - Treballar amb terminal.
2 - Executar scripts amb facilitat.
3 - Introduir Fonts de programari en forma gràfica.
4 - Instal·lar Paquets en forma gràfica amb Synaptic.

1 - Treballar amb el Terminal.

Per tal d'instal·lar paquets que no es troben en les Fonts de programari de la distribució, en primer lloc hem d'introduir en un terminal les claus públiques de la següent manera: anar a "Aplicacions->Accessoris->Terminal" i una vegada obert el terminal entrar com administrador amb sudo i baixar d'internet la clau.
Exemple d'ntroducció de la clau pública de Virtualbox:

wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

Clau Virtualbox
Per tal de comprovar que s'han introduït correctament les claus públiques cal anar a: "Sistema->Fonts de programari". Després d'introduir la nostra contrasenya anar a la pestanya " Autentificació " i veurem la nova clau introduïda

Claus Públiques

2 - Executar scripts amb facilitat.

Per executar facilment un script primer cal localitzar la carpeta on es troba. En el nostre exemple l'script "ubuntuplus.sh" es troba en la "Carpeta Personal"

A continiació clicant a sobre amb el botó dret anirem a "Propietats->Permisos" i marcarem la casella "Execució"

Deprés de "Tancar" farem doble clic amb el ratolí a sobre del nostre scrpt i seleccionarem l'opció "Executar en un terminal"

 

3 - Introduir Fonts de programari de forma gràfica.

Per tal d'introduir Fonts de programari de forma gràfica em d'anar a: "Sistema->Administració->Fons de programari". Després d'introduir la nostra contrasenya anar a la pestanya "Altre programari " i clicar en "Afegir..." introduir el corresponent repositori.
Exemple d'introducció del repertori de Virtualbox:

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid non-free

Virtualbox

Afegir la font i Tancar. Tot seguit s'actualitzaran automàticament els Fonts de programari i llavors estarem en condicions d'instal·lar els nous paquets.

4 - Instal·lar Paquets gràficament amb Synaptic.

Ara ja podrem instal·lar els paquets de forma gràfica fent servir Synaptic de la següent manera: anar a "Sistema->Administració->Gestor de paquets Synaptic" i després d'introduir la contrasenya, escriure el nom del paquet en "Cerca".

Exemple d'Instal·lar Virtualbox:
Elegim virtualbos 3.1 (que és la darrera versió)
VirtualBox

clicant a sobre amb el botó dret obtenim un menú i tornem a clicar on diu "Marcar per a instal·lar" si hi han dependències amb altres paquets demanarà confirmació:
Virtualbox2

tot seguit acceptarem clicant a "Marca" i finalment a "Aplica"
Virtualbos3

Si tenim diversos paquets ha instal·lar podem esperar a marcar-los tots avans de utilitzar el botó "Aplica".

Ara tindrem insta·lat el nostre paquet.

Web creat per barcino.cat