La Web del Invierno

Carregador d'arrencada GRÀFIC

Canviar GRUB2 per BURG:

BURG és un carregador d'arrencada gràfic per a qualsevol versió de Linux que faci servir GRUB2. En Ubuntu, el podem fer servir per Jaunty (9.04), Karmic (9.10) i la darrera vesió Lucid (10.04).
Aquests són els passos per instal lar el paquet de BURG utilitzant PPA de Launchpad.

1) Importar la clau pública:
Anar a un terminal i introduir:
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 55708F1EE06803C5
gpg --export --armor 55708F1EE06803C5 | sudo apt-key add -

2) Afegir les fonts de programari adient a la nostra versió (en el nostre exemple la versió d'ubuntu Lucid (10.04) (podeu anar a "Bàsics" per veure com es fa):
deb http://ppa.launchpad.net/bean123ch/burg/ubuntu lucid main

i de la mateixa manera el codi font:
deb-src http://ppa.launchpad.net/bean123ch/burg/ubuntu lucid main

al clicar en "Tanca" s'ha d'actualitzar:


3) Ara anirem a "Sistema->Administració->Gestor de paquets Synaptic" per tal d'instal·lar els paquets necessaris:

Quan s'ha instal·lat ens sortirà la següent pantalla:

clicarem a "Endevant" per tal de que agafi les entrades per defecte

4) A continuació, instal·lar BURG al MBR marcant "/dev/sda"

o seleccionar un altre disc (exemple amb dos discos i ubuntu en castellà)

4) Per aquesta darrera versió, no cal modificar el "/etc/default/burg" en absolut.
Això permet canviar el tema i les opcions de plegat de forma dinàmica.
Aquestes són les tecles ràpides definides al menú d'arrencada:
    * t - Obrir el menú de selecció de tema (es recorre amb les tecles del cursor)
    * f - Alternar entre la manera de plegat
    * n - Salta al següent ítem de la mateixa classe
    * w -Salta al següent ítem de Windows
    * u - Salta al següent ítem d'Ubuntu
    * e - Edita la comanda del punt d'arrencada actual
    * c - Obre una finestra de terminal
    * 2 - Obre dues finestres de terminal
    * h - Mostra ajud de diàleg (només disponible al tema "sora")
    * i - Visualització de diàleg Quant a (només disponible al tema "sora")
    * q - Tornar al menú de GRUB anterior
    * F5/ctrl-x - Acabar edició
    * F6 - Canvia de finestra en mode de doble terminal
    * F7 - Llista dels punts d'arrencada doblat
    * F8 - Alternar entre mode gràfic i text
    * F9 - Apagar
    * F10 - Reiniciar
    * ESC - Sortir al menú actual o de diàleg.

5) Podem fer una previsualització de com funcionarà amb el següent comandament en un terminal:
sudo burg-emu

En els exemples que hem posat sols havien dos sistemes d'ubuntu, però apareixerien tots els altres sistemes amb el seu corresponent logo si hi són instal·lats a l'equip.

si utilitzem el comandament "t" en sortirà un menú per tal de canviar el teme:

Ara amb les tecles del cursor elegirem per exemple el tema "sora_clean"

I ja tenim el nostre carregador gràfic.
Fent algunes modificacions podem obtenir un carregador personalitzat com aquest:

Paquets complementaris

SUGGERIMENTS I MILLORESbarcino.cat


Web creat per barcino.cat