La Web del Invierno

SUGGERIMENTS I MILLORES

Posició dels controls a les finestres

Els botons de maximitzar, minimitzar i tancar les finestres són a l'esquerre i el menú a la dreta; això es pot canviar de la següent manera:

1) Si en “Aplicacions ->Eines del sistema” no es troba “Editor de configuració” cal anar a "Sistema->Preferencies->Menú Principal->Eines del sistema" i marcar “Editor de configuració” i tancar.

2) Ara anirem a “Aplicacions->Eines del sistema->Editor de configuració” i cercarem:

/apps/metacity/general/button_layout close,minimize,maximize:

si volem els botons a la dreta ho canviarem per: :close,minimize,maximize
si també volem el menú:
a la dreta -> menu:minimize,maximize,close llavors el menú va a l'esquerre i els botons a la dreta
a l'esquerre -> menu,minimize,maximize,close menú i botons a l'esquerre
o minimize,maximize,close:menu botons a l'esquerre i menú a la dreta

ja que els “:” fan anar a la dreta el que ve a continuació

Icones a tots els menú: Sistema, Llocs.

Al menú “Sistema” i al de "Llocs" no trobem totes les icones, això es soluciona d'aquesta manera:

Anirem a “Aplicacions->Eines del sistema->Editor de configuració” i cercarem:

/desktop/gnome/interface/menus_have_icons i marcant la casella de la dreta farà que totes les opcions dels menús tinguin icones.

Obrir carpetes i arxius com Administrador

Si volem tenir en el menú contextual (que s'obre amb el botó dret del ratolí) la possibilitat d'obrir un arxiu o una carpeta com administrador hem d'instal·lar “nautilus-gksu” que trobarem en els paquets de Synaptic. Després de reiniciar el sistema, veurem que en el menú contextual hi ha l'opció "Obre com a l'administrador".

Memòria d'intercanvi

  Editar el SWAP, l'espai d'intercanvi:
Per defecte el nucli de linux té aquest valor a un 60%. Això vol dir que es farà bastant ús de la memòria d'intercanvi (swap). Resulta útil si tenim un servidor amb gran càrrega de treball i poca RAM, o si compilem freqüentment aplicacions molt grans. No obstant això, en un sistema d'escriptori, amb diverses aplicacions petites executant, podem baixar-lo a 10 per que el nucli utilitzi més sovint la memòria RAM (més ràpida) i recorri menys a la memòria d'intercanvi. Per a això, anem a Aplicacions->Accessoris->Terminal:
Primer consultem el valor inicial escrivint en TERMINAL:
sudo cat /proc/sys/vm/swappiness
Premem "enter" i tot seguit a la mateixa terminal introduïm la nostra contrasenya d'administrador: Ens mostra un valor de 60 (si ja ens mostra 10, no hi ha res a fer).
Per baixar el valor a 10 escrivim en TERMINAL:
sudo sysctl-w vm.swappiness=10
Només ens queda modificar un fitxer de configuració per que el canvi sigui permanent. Seguim escrivint en TERMINAL:
sudo gedit /etc/sysctl.conf
A l'arxiu que se'ns obri li afegim al final el següent:
vm.swappiness=10
i salvar els canvis.
Llest, ara la teva memòria ram serà més utilitzada que el disc dur, disminuint temps entre lectura escriptura.

Memòria de l'OpenOffice

  Edita les opcions de memòria que utilitza l'openoffice:
Una de les aplicacions més pesades és Openoffice.org. Utilitzant la memòria cau intentem que s'executi més ràpid.
Obrim Openoffice.org:
Aplicacions->Oficina->Processador de textos de l'OpenOffice.orgr.
Entrem en el menu Eines, apartat Opcions i marquem Memòria de treball. A la dreta canviem els valors d'usa per a Openoffice.org a 256 i de Memòria per objecte a 40. Acceptem els canvis. En executar Openoffice.org repetides vegades, notarem la diferència.

Modificar la pantalla inicial

Consulteu l'apartat "Enllaços d'interés" on trobareu diverses webs que expliquen amb detall com modificar les pantalles inicials i el GRUP (carregador inicial).Web creat per barcino.cat